Usability testen voor de nieuwe website van Domijn

Domijn is een vastgoedorganisatie met een maatschappelijke taak. In de gemeenten Enschede, Haaksbergen en Losser bezitten zij ongeveer 15.500 woningen, voornamelijk onder de huurtoeslaggrens. Hun voornamelijk doel is om goede en betaalbare woningen te leveren aan mensen die niet zelf in huisvesting kunnen voorzien.

 

Onze uitdaging

Domijn heeft een diverse klantengroep. Van mensen in de schuldhulpverlening tot studenten, allochtone gezinnen en starters die hun eerste huis willen kopen. Elke doelgroep is verschillend in de manier waarop zij informatie zoeken op het internet. Het is een uitdaging geweest voor alle betrokken partijen om middels een responsive website al deze doelgroepen te dienen.

 

De oplossing

We hebben verbinding gelegd tussen Domijn en haar klanten door ze te betrekken bij de realisatie van de nieuwe website. Door kritisch mee te denken en de doelgroepen te betrekken middels usability testen hebben wij in elke fase van de realisatie hun stem vertegenwoordigd. Alle praktische verbeterpunten zijn in een strategisch adviesrapport uiteengezet voor een bruikbare website voor de veelzijdige klanten van woningcorporatie Domijn!

Enigeen werkt graag aan begrijpelijke concepten. Door samen met de klanten de menu-onderdelen van de website te structureren hebben we de structuur van de website van Domijn intuïtiever en inzichtelijker gemaakt.

Wij gaan graag een samenwerking met je aan